خرید اقساطی

خرید اقساطی با چک صیادی

شرایط خرید اقساطی

  • پرداخت پیش پرداخت
  • عدم داشتن چک برگشتی
  • تعداد چک‌ها معادل تعداد ماه‌های اقساط
  • افتتاح حساب بیش از 6 ماه و دارای تراکنش
  • حضور صاحب چک به همراه کارت ملی و دسته چک طرح صیاد